Werkwijze

(o) Na ontvangst van uw verzoek om meer informatie en/of offerte nemen wij z.s.m. met u contact op per e-mail of telefonisch wat naar aangelang uw voorkeur heeft.
Natuurlijk kunt u ook direct (buiten kantooruren) via ons GSMnummer telefonisch contact opnemen.

Telefonisch kunnen we ook gelijk uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.
Zowel op uw telefonisch als e-mail verzoek om verdere info dan wel een offerte, zullen wij dit binnen 2 werkdagen per e-mail bevestigen.

(o) Gaan wij verder met ons contact, dan kunnen we een afspraak maken voor een Skype-sessie.
Indien het voor u niet mogelijk is om te Skypen of u liever een “live” afspraak wilt, is dit zonder enige kosten mogelijk.

(o) Indien voor beide partijen de uitkomst positief is, zal deze door eDoc-RSL op (digitaal) papier gezet en toegezonden worden met o.a. omschrijving opdracht, planning en offerte.
Daarna kunnen wij binnen 14 werkdagen nog e.e.a. aanpassen, waarna goedkeuring wij aan de slag gaan of anders afzien van verdere samenwerking.

(o) Na eerste oplevering zal via e-mail en/of Skype resultaat worden besproken.
Na eventuele gewenste aanpassingen uiterlijk een tweede oplevering/aanpassing volgt een laatste overleg waarin overleg wordt beslist over definitieve levering.

(o) Nadat is besloten voor accoord en dus definitieve levering, wordt binnen 14 dagen na afgesproken betalingsbedrag en betaling de documentatie vrijgegeven voor algemeen gebruik. Factuur wordt binnen 2 werkdagen na mondeling/schriftelijk accoord via e-mail toegezonden.

Verder verwijzen wij u graag naar de Algemene Voorwaarden.